CÓDICA és un mètode d´entrenament mental totalment fiable i comprovat pel qual s'accelera el canvi de patrons mentals ineficients, reprogramant-ho de nou amb estratègies científicament contrastades i integrant fins a tal punt, que acaben sent habilitats noves o potenciades, completament naturals i segures.
 
Es tracta d'estimular grups molt específics de neurones de forma totalment innòcua, que canvien o potencien completa i positivament, l'acompliment i vivència de les nostres emocions a el mateix temps que s'aprenen estratègies molt concretes, per saber gestionar-ho tot de forma més adequada, positiva i constructiva.
 

En què consisteix de manera general?

Si per exemple, tenim símptomes d'ansietat o depressió, mitjançant un test es detecten amb exactitud les zones neuronals afectades per aquests símptomes i es presenten i ensenyen (sessió presencial o sessió telemàtica) a l'usuari, uns patrons de sons binaurals i moviments oculars que rehabiliten aquestes zones neuronals afectades. 
 
L´anterior es combina amb l´ajuda que ofereix el consultor per repassar i redissenyar els processos lògics utilitzats i així, gestionar millor certes circumstàncies i relacions en la nostra vida. 
 
D´aquesta manera superem totalment aquests símptomes d´ansietat o depressió.
 
El test també detecta les qualitats i habilitats neuronals i mentals, amb el que es pot actuar sobre elles, potenciant i desenvolupant-les molt millor, de forma segura i estable, millorant el nostre rendiment en aquella activitat que realitzem.
 

Com és una sessió de CÓDICA?

Està constituïda per tres passos graduals que el fan especialment senzill, segur i de fàcil assimilació amb resultats altament eficients:
 
a) Diagnòstic d'habilitats emocionals:
 
Aplicació d'un test mitjançant una sofisticada aplicació informàtica que avalua d'una banda, la lògica que utilitzem per gestionar i processar les circumstàncies i experiències que podem viure i d'altra banda, mesurant l'agilitat mental a través de la motricitat ocular per resoldre problemes, s'avalua l'eficiència neurològica.
 
b-1) Aplicació de protocols de Reprogramació, Modulació i Orientació (R.M.O.) per pulsacions binaurals (tot via telemàtica):
 
Per videoconferència, es reemplacen els processos que generen un estrès innecessari i perjudicial, gràcies als sons binaurals d'alta eficiència únics de Códica, utilitzant uns auriculars i certs moviments oculars usant un patró visual i auditiu especial que s´ensenya a l'usuari.
 
b-2) Estimulació mitjançant auriculars de conducció òssia o mitjançant inductor magnètic neuronal (via presencial):
 
Sense ser una estimulació invasiva ni generar cap efecte secundari nociu, s'estimulen zones neuronals detectades pel test previ, rehabilitant-o potenciant-o mitjançant uns còmodes auriculars patentats per Códica, amb petites vibracions i so binaural o també, amb un petit inductor d'impulsos magnètics. Així es modula la connexió entre neurones específiques, que són les que ens permetran desenvolupar una habilitat emocional, o potenciar la que fem servir habitualment.
 
c) Redisseny cognitiu:
 
Es construeix una lògica racional resilient i s'entrena a l'usuari, en l'ús d'eines racionals que li permetin superar i enfrontar-se a qualsevol circumstància.
En definitiva, CÓDICA funciona amb total seguretat, combinant una lògica correcta optimitzada i la incorporació d'un hàbit natural en el nostre cervell per estimulació neurològica, ja que la nostra ment aprèn per lògica però el nostre cervell construeix hàbits per simple repetició.
 

Contacta i accedeix a el test gratuït d'habilitats emocionals

 

 

Contáctame