PER A PERSONES INDIVIDUALS:

Tota persona de qualsevol gènere, de d´edats mínimes de 12 anys (amb el corresponent permís parental) en endavant, poden accedir a mètode d'entrenament CÓDICA, resolent amb total seguretat i sense efectes secundaris moltes situacions que tenen a veure directament o indirectament per exemple amb la AUTOESTIMA, la INCERTESA, el PATIMENT, la SOLITUD, la IRA, la POR, el REBUIG, l´ESTRÈS, la DEPRESSIÓ, l'ANSIETAT, l´INSOMNI, diferents ADDICCIONS i un llarg etc.
 
Per a estudiants subjectes a exàmens de qualsevol nivell educatiu o formatiu, universitari o professional; persones de qualsevol professió subjectes a pressió i molta exigència o simplement, persones que si no tenen problemes emocionals també volen desenvolupar, potenciar i estabilitzar sanament les seves capacitats, habilitats i qualitats mentals.
 
Amb l'entrenament CÓDICA via telemàtica i individualitzada, també podem fer-ho des de la nostra vivenda.
 
El teu benefici emocional, beneficia les teves relacions amb els altres.
 
 

PER A COL·LECTIUS ENPRESARIALS, PROFESSIONALS O ASSOCIATIUS:

 
Òbviament, els anteriors factors individuals sumats a uns col·lectius empresarials, professionals o associatius de diversa índole, poden generar dinàmiques i sinergies que perjudiquin greument no només l'eficiència econòmica directa del col·lectiu com per exemple d´una empresa, sinó el nivell de conflictes relacionals i certa incapacitat de implementar correctament i executar, moltes de les solucions empresarials i organitzatives que sobre el paper, haurien de funcionar i que indirecta però poderosament, afecten els resultats econòmics o el valor quantitatiu i qualitatiu d'un col·lectiu.
 
- Tot el procés és mesurable, fiable, controlable i quantificable empresarial i professionalment. 
Amb l'entrenament CÓDICA també via telemàtica i individualitzada, es pot fer des del domicili si ja s'està teletreballant.
 
- L'entrenament de Códica, pot aplicar-se amb total seguretat tant als màxims responsables, als responsables intermedis i a les bases de qualsevol col·lectiu professional, empresarial o associatiu.
 
- La millora de cada responsable amb el mètode Códica, redunda en una millora substancial de l'eficiència i resultats de qualsevol sistema o pla d'acció de tota l'organització.
 
La millora i benefici individual, millora i beneficia el col·lectiu
 

 

Contáctame